O mnie

Fotograf z odkrycia.

me-photophoto.jimb40.com.

Mr. Idea czyli wizje i rewizje

bulbAula Polskastart-up'ach.

Informatyk z przypadku.

Keep IT Simplenajwiekszych agencji interaktywnychnowych technologiach.

Doradca z wyboru … ale nie swojego

compassDoradzam również sobie cho­ciaż to nie takie pro­ste.

Inspirator i prowodyr

Seeder
…”

… „wrog z tyła”.

Nie będzie przy­kła­du popy­taj ludzi.

Złodziej z praktyki.

time

Zosta­łeś ostrzeżony(a)! 🙂

Pisz na adres robert (at) jim​b40​.com

Ebałt napi­sa­no w świe­tle odkryć nie­ja­kiej Izki Myers'owej