Pani Trzeba i Pan Musimy

Trze­ba ich w koń­cu poznać więc Muszę się kie­dyś za to zabrać.

What, Who, Whe­re, When oraz ostat­ni ale naj­waż­niej­szy WhyHow, ale to już inna baj­ka. Od czasu kiedy się z nimi zakumplowałem moje spra­wy “magicz­nie” prze­sta­ły się roz­my­wać we mgle.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź