Aula 76 - fotorelacja

W tym odcin­ku wystę­po­wa­li:

  • Arka­diusz H. co to się ogrom­ny­mi rze­cza­mi zaj­mu­je, ale małych firm poszu­ku­je
  • Maciej K. — co to się zaj­mu­je ryb łowie­niem, ale chwi­lo­wo tyl­ko węd­ku­je bo ryby wyło­wio­ne a o nary­bek w Pol­skich sta­wach dba­ło­ści nie ma.

Na stronie Auli moż­na zoba­czyć pre­ze­zn­ta­cje.

Fotorelacja

Jesli nie widzisz pre­zen­ta­cji zobacz pokaz slajdów albo wpis na blogu.
Możesz też obej­rzeć same zdjęcia na flickr.
Zobacz rów­nież zdjęcia z poprzednich Auli.

Spostrzeżenia luźne i nie zawsze prawdziewe.

Czy nikt nie prze­ka­zał, że na tej sali sło­wo pro­blem jest de mode?

Andro­id naj­le­piej nada­je się do ste­ro­wa­nia ogrze­wa­niem

W ocze­ki­wa­niu na mecze pró­ba stro­jów naro­do­wych

Zyg­munt dał do zro­zu­mie­nia że kasio­rę ma … ale nie przy sobie.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź