Aula 64 - fotorelacja

Zapra­szam do obej­rze­nia fotro­re­la­cji z sześć­dzie­sią­tej czwar­tej Auli. 

Link do pokazu slajdów.
Link bez­po­średni do zdjęć na flickr.
Zobacz rów­nież zdjęcia z poprzednich Auli.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź