Quo vadis JimB?

Taki tytuł wpi­sa­łem … ale wła­ści­wy jest „Cze­mu sto­isz JimB ?”


  1. Zde­cy­do­wać czy zosta­ję przy 3 w 1 czy też koń­czę pro­jekt Tech­Blog. Zasad­ni­czo dowol­na decy­zja jest lep­sze od jej bra­ku.

Na cały nastep­ny sezon pisać i PUBLIKOWAĆ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Trackbacki/Pingbacki

  1. Blogowy koniec roku 2010 | JimB.40 Blog - czwartek, 30 Grudzień 2010

    […] się koniec roku. Czy reali­zu­ję to co zamie­rzam? Prze­czy­ta­łem więc swo­je “Quo Vadis” z czerw­ca. No to po […]

Zostaw odpowiedź