Ogrzewajka

Zima daje w kość jak mało któ­ra. Ener­gia na pozio­mie tem­pe­ra­tu­ry na zewnątrz. Chęć do robo­ty na pozio­mie socjal­ne­go mini­mum. Wszyt­ko w niedź­wie­dzim letar­gu, co widać nawet po wpi­sach a raczej ich bra­ku. Dra­ftów za to przy­by­wa.
Czas pod­grzać atmos­fe­rę, żeby luty nie zamro­ził przed­się­wzię­cia i zacząć prze­ku­wać dra­fty na wpi­sy.

Wspo­mnie­nie lata znad pol­skie­go morza.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź