Same pleasure

Są rze­czy na tym świe­cie, któ­re dają prze­wi­dy­wal­ną przy­jem­ność za każ­dym razem kie­dy je naby­wasz.
The­re are things in a world that give you pre­dic­ta­bly same ple­asu­re eve­ry time you buy one.

Same pleasure

Same ple­asu­re. pho­to by JimB40

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź